Convenio urbanístico para o pago en matálico do aproveitamento urbanístico que lle corresponde ao Concello de Rois no ámbito do proxecto sectorial Aluminios Cortizo.